Onze rapportagecriteria zijn gebaseerd op de richtlijnen van het Global Reporting Initiative voor duurzaamheidsverslaggeving (GRI Standards). Dit zijn wereldwijd geaccepteerde richtlijnen voor de opstelling van (maatschappelijke) jaarverslagen. In de zogenoemde GRI SRS Content Index in bijlage 7 zetten we uiteen hoe wij de General Disclosure-vereisten van de GRI in ons jaarverslag verwerken.

Voor de materiële onderwerpen hebben we definities en bijbehorende KPI’s vastgesteld (zie ook de tabel in bijlage 1). De meetmethoden voor de KPI’s zijn vergelijkbaar met de verslaglegging over het jaar 2019.

Scope van dit jaarverslag

De informatie in dit jaarverslag heeft uitsluitend betrekking op BOM Holding en haar groepsmaatschappijen en beslaat het gehele kalenderjaar 2020. Acquisities worden in de gegevens meegenomen vanaf acquisitiedatum en desinvesteringen worden meegenomen tot op datum van desinvestering tenzij anders vermeld.