Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappij
 

31-12-2020

31-12-2019

 

   
   

Lening PNB inzake SOFB

1.536.943

1.379.438

Lening BOM Bedrijfslocaties B.V.

750.000

186.668

 

2.286.943

1.566.106

22.1 Lening PNB inzake SOFB

In 2020 is het verloop als volgt:

 

2020

2019

 

   

Saldo per 1 januari

1.379.438

1.821.813

Aflossingen

-30.000

-272.794

Dekking fondskosten

-91.269

-110.044

Dekking participatieresultaten

249.175

-101.960

Rente

29.599

42.423

Saldo per 31 december

1.536.943

1.379.438

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans, 9.1 Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld).

22.2 Lening BOM Holding inzake BOM Bedrijfslocaties BV

In 2020 is het verloop als volgt:

 

2020

2019

 

   

Saldo per 1 januari

186.668

50.000

Verstrekkingen

750.000

200.000

Dekking fondskosten

-186.668

-63.332

Saldo per 31 december

750.000

186.668

Dit betreft een lening van Bedrijfslocaties met betrekking tot het project ROW.