De BOM hanteert de bestpracticebepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code (de ‘Code’) als leidraad voor goed ondernemingsbestuur. De rvc heeft ten aanzien van de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code in 2020 geen materiële tekortkomingen geconstateerd.

Op de volgende pagina's doen we verslag van de toepassing van de algemene principes en eventuele afwijkingen van de Code in 2020.