2020

2019

 

   

BOM Vastgoed B.V.

146.756

-

BOM Bedrijfslocaties B.V.

-674.776

-32.289

BOM Capital I B.V.

-2.770.237

-24.096

BOM Capital II B.V.

-517.377

68.559

 

-3.815.634

12.174

   

Aandeel derden in het resultaat deelnemingen:

  

BOM Capital I B.V.

1.382.348

12.024

BOM Business Development & Foreign Investments B.V.

-

-

 

-2.433.286

24.197

Tilburg, 2 juni 2021

Raad van Bestuur:

 

De Raad van Commissarissen:

   

Mevrouw B.L.J.M van Dijk - van de Reijt

 

De heer Dr. R.G.M. Penning de Vries, president-commissaris

   
   
   
   
  

Mevrouw E.M.M. de Brabander

   
   
   
   
  

Mevrouw N. Mac Gillavry

   
   
   
   
  

Mevrouw E.A.G. Raats - Coster

   
   
   
   
  

De heer R.A.M. Slaats