De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

2020

2019

 

   

Huisvestingskosten

98.931

81.692

Marketing en communicatie

408.100

520.059

Kantoorkosten

34.818

29.857

Algemene kosten

1.330.019

972.821

Projectkosten

33.320

4.104

Doorbelaste overheadkosten

-3.721.002

-3.912.052

 

-1.815.813

-2.303.520