2020

2019

 

   

Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen

38.245

153.495

Verkoop resultaat materiële vaste activa

-

-

 

38.245

153.495