Standard

Disclosure

Referentie Jaarverslag 2020

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2016

  

1. Organizational profile

  

102-1

Name of the organization

- Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
- 1.1 Over dit jaarverslag - p.5

102-2

Activities, brands, products, and services

- 1.3 Over de BOM - p.10
- Organisatieprofiel - p.10
- Missie - p.11

102-3

Location of the organization's headquarters

- Goirleseweg 15, 5026 PB TILBURG
- 3.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2020, grondslagen voor waardering & resultaatbepaling - p. 50

102-4

Number of countries operating

- Organisatieprofiel - p.10

102-5

Nature of ownership and legal form

- Organisatieprofiel - p.10

102-6

Markets served

- Organisatieprofiel - p.10
- Missie - p.11

102-7

Scale of the reporting organization

- 2020 in cijfers - p.3
- 1.4 Organisatie en medewerkers - p.18
- 3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2020 - p.46
- 3.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2020 - p.48

102-8

Information on employees and other workers

- 1.4 Organisatie en medewerkers - p.18

102-9

Supply chain

- Waardeketen - p.15
- Rol in keten - p.27

102-10

Significant changes to the organization and its supply chain

- Geen significante wijzigingen in 2020

102-11

Precautionary Principle or approach

- Een duurzame BOM - p.22
- Een vitale BOM - p.22
- Rol in keten - p.27
- Risicomanagement - p.29

102-12

External initiatives

- 1.6 Corporate governance - p.31
- Rapportagegrondslagen en reikwijdte - p.34

102-13

Memberships of associations

- 2.1 Ontwikkelen (BOM Ecosystems Development) - p.36
- 2.3 Internationaliseren (BOM Foreign Investments) - p.41

2. Strategy

  

102-14

Statement from senior decision-maker

- Voorwoord raad van bestuur - p.1

3. Ethics and integrity

  

102-16

Values, principles, standards, and norms of behavior

- 1.4 Organisatie en medewerkers ('Practice what your preach') - p.18
- Rol in keten (Ketenverantwoordelijkheid als dienstverlener) - p.27
- 1.6 Corporate governance - p.31

4. Governance

  

102-18

Governance structure

- Interne rollen en verantwoordelijkheden - p.27
- Managementaanpak - p.28
- 1.5 Bericht van de raad van commissarissen - p.30
- Bestuur en bezoldiging - p.31

5. Stakeholder Engagement

  

102-40

List of stakeholder groups

- Stakeholders - p.11
- 4.2 Bijlage 2 Stakeholder-dialoog - p.107

102-41

Collective bargaining agreements

- Dit is niet van toepassing op ons personeel

102-42

Identifying and selecting stakeholders

- Stakeholders - p.11

102-43

Approach to stakeholder engagement

- 4.2 Bijlage 2 Stakeholder-dialoog - p.107

102-44

Key topics and concerns raised

- 4.2 Bijlage 2 Stakeholder-dialoog - p.107

6. Reporting practice

  

102-45

Entities included in the consolidated financial statements

- Rapportagegrondslagen en reikwijdte - p.34
- 3.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2020, grondslagen voor waardering & resultaatbepaling - p.50

102-46

Defining report content and topic Boundaries

- Materiële onderwerpen - p.12
- Rapportagegrondslagen en reikwijdte - p.34

102-47

List of material topics

- Materiële onderwerpen - p.12
- 4.1 Bijlage 1 Samenhangtabel Materiële onderwerpen en KPI's - p.104

102-48

Restatements of information

- 3.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2020, grondslagen voor waardering & resultaatbepaling (Vergelijkende cijfers) - p.56
- Controle - p.34

102-49

Changes in reporting

- Geen significante wijzigingen in 2020

102-50

Reporting period

- Rapportagegrondslagen en reikwijdte - p.34

102-51

Date of most recent report

- 29 mei 2020

102-52

Reporting cycle

- Jaarlijks

102-53

Contact point for questions regarding the report

- 1.1 Over dit jaarverslag - p.5

102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

- Rapportagegrondslagen en reikwijdte - p.34

102-55

GRI content index

- 4.7 Bijlage 7 GRI Content Index - p.114

102-56

External assurance

- Externe accountant - p.34
- Controle - p.34
- 3.11 Overige gegevens (Controleverklaring van onafhankelijke accountant) - p.98

2. Materiële onderwerpen die de BOM rapporteert conform GRI

 

- Referentie

Financiering (GRI 201: Economic performance'

  

103-1/2/3

DMA

- 1.2 Het jaar in het kort (Investeren) - p.8
- Materiële onderwerpen - p.12
- Strategie - p.14
- Waardeketen - p.15
- 2.2 Investeren - p.37

201-1

Direct economic value generated or distributed

- 3.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2020, grondslagen voor waardering & resultaatbepaling - p.50

3. Materiële onderwerpen volgens eigen indicatoren gerapporteerd

 

- Referentie

Maatschappelijke impact

  

103-1/2/3

DMA

- 2020 in cijfers - p.3
- Materiële onderwerpen - p.12
- Strategie - p.14
- Waardeketen - p.15
- ‘We nemen honderden Brabantse bedrijven mee in onze impact journey’ - p.16
- Een duurzame BOM - p.22
- Managementaanpak - p.28
- Controle - p.34
- 4.1 Bijlage 1 Samenhangtabel Materiële onderwerpen en KPI's - p.104

Own indicator

Bedrijven in BO-portfolio die met product/dienst bijdrage leveren aan een maatschappelijke opgave

- 4.1 Bijlage 1 Samenhangtabel Materiële onderwerpen en KPI's - p.104

Samenwerking

  

103-1/2/3

DMA

- 2020 in cijfers - p. 3
- 1.2 Het jaar in het kort (Ontwikkelen) - p.8
- Organisatieprofiel - p.10
- Missie - p.11
- Materiële onderwerpen - p.12
- Strategie - p.14
- Managementaanpak - p.28
- Controle - p.34
- 2.1 Ontwikkelen - p.36
- 4.1 Bijlage 1 Samenhangtabel Materiële onderwerpen en KPI's - p.104

Own indicator

Aantal projecten opgezet in ecosysteemontwikkeling met consortia van twee of meer betrokken partijen

- 4.1 Bijlage 1 Samenhangtabel Materiële onderwerpen en KPI's - p.104

Kennisintensivering

  

103-1/2/3

DMA

- 2020 in cijfers - p.3
- Organisatieprofiel - p.10
- Missie - p.11
- Materiële onderwerpen - p.12
- Trends en ontwikkelingen - p.13
- Strategie - p.14
- ‘Dankzij digitalisering kunnen we meer ondernemers sneller en beter bedienen’ - p.20
- Managementaanpak - p.28
- Controle - p.34
- 2.1 Ontwikkelen - p.36
- 3.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2020, grondslagen voor waardering & resultaatbepaling - p.50
- 4.1 Bijlage 1 Samenhangtabel Materiële onderwerpen en KPI's - p.104

Own indicator

Percentage van de gevestigde FDI projecten met een R&D activiteit

- 4.1 Bijlage 1 Samenhangtabel Materiële onderwerpen en KPI's - p.104

Internationalisering en concurrentiekracht

  

103-1/2/3

DMA

- 2020 in cijfers - p.3
- Materiële onderwerpen - p.12
- 1.2 Het jaar in het kort (Internationaliseren) - p.9
- Strategie - p.14
- Managementaanpak - p.28
- Controle - p.34
- 2.3 Internationaliseren - p.41
- 4.1 Bijlage 1 Samenhangtabel Materiële onderwerpen en KPI's - p.104

Own indicator

Aantal buitenlandse bedrijven in Brabant gevestigd

- 4.1 Bijlage 1 Samenhangtabel Materiële onderwerpen en KPI's - p.104

Klanttevredenheid

  

103-1/2/3

DMA

- 2020 in cijfers - p.3
- 1.2 Het jaar in het kort - p.5
- Materiële onderwerpen - p.12
- ‘Dankzij digitalisering kunnen we meer ondernemers sneller en beter bedienen’ - p.20
- Managementaanpak - p.28
- Controle - p.34

Own indicator

Aantal buitenlandse bedrijven in Brabant gevestigd

- 1.2 Het jaar in het kort - p.5