Binnen de BOM is het team Finance & Control verantwoordelijk voor de verzameling en validatie van de gerapporteerde financiële gegevens, die door een extern accountant worden gecontroleerd.

Voor enkele materiële aspecten zijn we afhankelijk van informatie van ketenpartners, daarom zijn we niet in staat om de juistheid en volledigheid van alle data volledig te waarborgen. Voor de onderwerpen ‘maatschappelijke impact’ en ‘werkgelegenheid’ rapporteren we gegevens van onze klanten. De maatschappelijke resultaten worden niet meegenomen in de vaststelling van de beloning van directie en management.