De BOM kent twee investeringscommissies die advies uitbrengen over investeringsvoorstellen: IC Brabant Ventures voor investeringen in bedrijven en IC Projects voor investeringen in duurzaamheids- of herstructureringsprojecten. Het ic-reglement volgt de relevante bepalingen in de statuten en de overige interne reglementen van de betreffende vennootschappen. Bij de samenstelling van de commissies wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de vereiste deskundigheid. In 2020 zijn er geen mutaties geweest in de IC Brabant Ventures. Bij IC Projects is één lid vervangen wegens aflopen van de termijn.

De BOM respecteert de bepalingen in de Code over de onafhankelijkheid van de leden van de investeringscommissies. Het ic-reglement schrijft voor hoe met (mogelijke) belangenverstrengeling moet worden omgegaan. In 2020 heeft zich bij de ic’s geen situatie van belangenverstrengeling voorgedaan.