De BOM heeft een klokkenluidersregeling en kent sinds 2012 een externe vertrouwenspersoon bij wie medewerkers in een veilige omgeving persoonlijke en/of functionele bezwaren bespreekbaar kunnen maken. In 2020 ontving de vertrouwenspersoon één melding. De vertrouwenspersoon heeft dit vastgelegd in de jaarlijkse rapportage, waar zowel de rvc als de ondernemingsraad inzage in hebben. In 2020 vonden geen meldingen van klokkenluiders plaats.