Per 1 januari 2021 trad – in lijn met het rooster van aftreden - Hans Dröge af als commissaris van de BOM. De rvc is hem zeer erkentelijk voor zijn betrokkenheid en deskundige inbreng. De aandeelhoudersvergadering heeft per 1 februari 2021 - op voordracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat - Ellen de Brabander benoemd tot zijn opvolger. De Brabander, die ook lid wordt van de auditcommissie, levert dankzij haar achtergrond in digitalisering & data, food, quality en control een waardevolle aanvulling op de deskundigheid van de raad.