Om onze toegevoegde waarde te vergroten, baseren wij onze strategie op onderwerpen die voor onze belanghebbenden van materieel belang zijn. De directie bepaalt de strategie en de interne prioriteiten. De periodieke dialoog met onze stakeholders dient ter validatie van onze strategie en vormt het fundament waarop onze doelstellingen zijn gebaseerd. Het bestuur is actief betrokken geweest bij het vaststellen van de materiële onderwerpen en de sturing en beheersing daarvan. Alle materiële onderwerpen worden geëvalueerd. Waar nodig wordt strategie of beleid aangepast.

De onderstaande figuur geeft inzicht in het relatieve belang dat zowel de stakeholders (extern) als de BOM (intern) hechten aan de materiële onderwerpen. Behalve ‘maatschappelijke impact’, staan vooral de onderwerpen 'financiering', 'samenwerking', 'kennisintensivering', 'internationalisering' en 'technologische ontwikkeling' hierin centraal.

Bijlage 1 bevat een geïntegreerde tabel waarin de samenhang tussen de materiële onderwerpen en onze belangrijkste KPI’s wordt verduidelijkt.