De volgende trends en ontwikkelingen zijn van invloed op onze activiteiten en spelen een grote rol in ons nieuwe meerjarenplan:

  • Corona: de gevolgen van de crisis voor de economie en de maatschappij zullen nog jaren voelbaar blijven. Ook in 2021 zullen we bedrijven ondersteunen die door de crisis in de problemen zijn geraakt.

  • De digitale transformatie: data en digitalisering spelen een steeds grotere rol in de waardecreatie in onze economie. Wij blijven bedrijven ondersteunen in hun digitalisering en richten ons daarbij zoveel mogelijk op oplossingen die maatschappelijke impact hebben.

  • De klimaatverandering: de aandacht voor verduurzaming is de afgelopen jaren fors toegenomen. Ook de komende jaren helpen wij duurzaamheidsprojecten tot wasdom te komen en ondersteunen we innovatieve bedrijven die de energietransitie willen versnellen.

  • Vergrijzing: we worden ouder in Nederland en dat stelt de maatschappij voor grote uitdagingen. Innovaties die de zorg betaalbaar houden, zijn van groot belang om ook in de toekomst aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Ook zetten we in op innovaties die bijdragen aan de levenskwaliteit van patiënten.

  • Sleuteltechnologieën: de opkomst van technologieën als fotonica en nanotechnologie zijn cruciaal voor het verdienvermogen van Brabant en het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

  • Internationalisering: we zien steeds meer geopolitieke spanningen die een andere kijk werpen op onze positie als handelseconomie. Tegelijkertijd biedt deze ontwikkeling voor een stabiele regio als Brabant ook kansen, die we de komende jaren proberen te verzilveren.

  • De rol van Europa: onze maatschappelijke opgaven sluiten goed aan op de prioriteiten van Europa. Hierdoor trekken we steeds vaker Europese ondernemingen aan en komen we in aanmerking voor Europese fondsen en subsidies, waardoor we onze impact kunnen vergroten.