Samen met kennisinstellingen, overheden en andere partners bouwt de BOM aan ecosystemen waarin nog meer wordt samengewerkt en innovaties sneller en beter tot wasdom komen. Via innovatieprojecten brengen we bedrijven met elkaar in contact, zodat ze samen kunnen werken aan nieuwe product-marktcombinaties of verbeteringen in het productieproces. Ook dragen we bij aan de beschikbaarheid van de middelen en faciliteiten die het innovatieve mkb nodig heeft om te groeien en innoveren.