Onze ketenverantwoordelijkheid is vanuit onze strategische doelstellingen en ambities indirect vooral merkbaar via de activiteiten van onze portfoliobedrijven en direct via ons leveranciersbeleid. De BOM is continu in gesprek met haar stakeholders om eventuele misstanden tijdig te signaleren en actief op te lossen waar mogelijk.

Inkoop van goederen en diensten

De diensten en (kantoor)artikelen die wij voor onze bedrijfsvoering inkopen, hebben vanwege hun omvang een beperkte impact op economische-, sociale- en milieuaspecten in de inkoopketen. Wel proberen we door middel van gerichte inkoop eventuele negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken. We spelen geen actieve rol als ketenpartner of in de externe controle op ketenbeheer.

Ketenverantwoordelijkheid als dienstverlener

Als (financiële) dienstverlener zijn we binnen onze investerings- en ondersteuningsactiviteiten in staat om vorm te geven aan onze ketenverantwoordelijkheid. Voordat we in een onderneming of duurzaamheidsproject investeren, vindt een toets plaats op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en integriteit.

Indien we signalen krijgen dat bij (potentiële) participaties of projectpartners sprake is van bijvoorbeeld schending van mensenrechten, omkoping en corruptie, het niet naleven van wet- en regelgeving of grote milieurisico‚Äôs, vindt te allen tijde hoor en wederhoor plaats. Op basis hiervan besluiten we of we (verder) investeren in de onderneming of (blijven) samenwerken in een project.