2020

 

2019

  

      

Subsidiebijdrage

 

64.832

 

78.801

 

Managementvergoedingen en overige inkomsten

 

53.175

 

56.172

 

Som der bedrijfsopbrengsten

  

118.007

 

134.973

      

Personeelskosten

(24)

1.891.197

 

2.282.656

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(25)

38.245

 

153.495

 

Financiële baten en lasten

 

4.378

 

2.342

 

Overige bedrijfskosten

(26)

-1.815.813

 

-2.303.520

 

Som der bedrijfslasten

  

118.007

 

134.973

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

  

-

 

-

      

Resultaat deelneming / participaties

(27)

 

-2.433.286

 

24.197

      

Resultaat

  

-2.433.286

 

24.197