31-12-2020

31-12-2019

 

   

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

220.449

163.891

Schulden aan participanten

-

-

Rekening courant groepsmaatschappijen

1.416.245

1.183.583

Belastingen en premies sociale verzekeringen

312.328

347.706

Overige schulden en overlopende passiva

-

-

Overige schulden en overlopende passiva

852.514

738.548

 

2.801.536

2.433.728

Rekening-courant groepsmaatschappijen

De vennootschap heeft de volgende rekening-courant verhoudingen met haar groepsmaatschappijen:

 

31-12-2020

31-12-2019

 

   

RC BOM Vastgoed B.V.

-

7.007

RC BOM Business Development & Foreign Investments B.V.

1.284.452

1.132.009

RC BOM Bedrijfslocaties B.V.

-

-

RC BOM Capital I B.V.

-

-

RC BOM Capital II B.V.

8.153

-

RC Spin-off Fonds Brabant B.V.

4.157

-

RC Biobased Brabant Fonds B.V.

-

-

RC Life Sciences & Health Fund B.V.

-

-

RC Energiefonds Brabant B.V.

34.283

20.035

RC Innovatiefonds Brabant B.V.

85.199

24.531

 

1.416.245

1.183.583