31-12-2020

31-12-2019

 

   

Andere vaste bedrijfsmiddelen

365.804

83.360

 

365.804

83.360

  

Andere vaste bedrijfsmiddelen

  

   

Aanschafwaarde per 1 januari

 

770.271

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

 

-686.911

Boekwaarde per 1 januari

 

83.360

   

Investeringen

 

320.689

Desinvesteringen

 

-

Afschrijvingen

 

-38.245

Afschrijving desinvestering

 

-

  

282.444

   

Aanschafwaarde per 31 december

 

1.090.960

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

 

-725.156

Boekwaarde per 31 december

 

365.804

   

Afschrijvingspercentages

 

10%-50%