31-12-2020

31-12-2019

 

   

Deelnemingen

1

1

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

32.702.563

34.820.185

Leningen u/g aan groepsmaatschappijen

3.101.443

3.243.938

Leningen u/g

750.000

186.668

 

36.554.007

38.250.792

17.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De deelnemingen betreffen de volgende vennootschappen:

  • BOM Vastgoed B.V. 100%

  • BOM Bedrijfslocaties B.V. 100%

  • BOM Capital I B.V. 50,1%

  • BOM Business Development & Foreign Investments B.V. 50,1%

  • BOM Capital II B.V. 100%

  • Innovatiefonds Brabant B.V. 100%

  • Energiefonds Brabant B.V. 100%

In 2020 is het verloop als volgt:

 

Stand 1 januari

Opheffing

Resultaat boekjaar

Resultaat derden

Mutaties boekjaar

Stand 31 december

 

       

BOM Vastgoed B.V.

462.685

-

146.756

-

315.664

925.105

BOM Bedrijfslocaties B.V.

12.883.424

-

-674.776

-

-

12.208.648

BOM Capital I B.V.

18.623.864

-

-2.770.237

1.382.348

-

17.235.976

BOM Business Development & Foreign Investments B.V.

501

-

-

-

-

501

Innovatiefonds Brabant B.V.

1

-

-

-

-

1

Energiefonds Brabant B.V.

1

-

-

-

-

1

BOM Capital II B.V.

2.849.709

-

-517.377

-

-

2.332.331

 

34.820.185

-

-3.815.634

1.382.348

315.664

32.702.563

17.2 Leningen u/g aan groepsmaatschappijen
 

31-12-2020

31-12-2019

 

   

Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V.

1.518.943

1.361.438

Lening BOM Vastgoed B.V.

1.582.500

1.882.500

 

3.101.443

3.243.938

17.2.1. Lening Spin-Off Fonds Brabant B.V.

In 2020 is het verloop als volgt:

 

2020

2019

 

   

Saldo per 1 januari

1.361.438

1.803.813

Aflossingen

-30.000

-272.794

Dekking fondskosten

-91.269

-110.044

Dekking participatieresultaten

249.175

-101.960

Rente

29.599

42.423

Stand per 31 december

1.518.943

1.361.438

17.2.2 Lening BOM Vastgoed B.V.

In 2020 is het verloop als volgt:

 

2020

2019

 

   

Saldo per 1 januari

1.882.500

2.032.500

Aflossingen

-300.000

-150.000

Stand per 31 december

1.582.500

1.882.500

17.2.3 Lening ROW

In 2020 is het verloop als volgt:

 

2020

2019

 

   

Saldo per 1 januari

186.668

50.000

Verstrekkingen

750.000

200.000

Dekking fondskosten / participatie resultaten

-186.668

-63.332

Stand per 31 december

750.000

186.668