De BOM heeft een marktgerichte structuur waarbij zogeheten businessteams hun dienstverlening richten op vier specifieke klantsegmenten. Daarnaast ondersteunt BOM Ecosystems Development - samen met onze triple helix partners – de ontwikkeling van het economische ecosysteem in Brabant. De businessteams krijgen ondersteuning van interne supportteams, die hun specialistische kennis ook voor externe partners of klanten kunnen inzetten.

De teammanagers zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de businessteams. In samenspraak met hun team dragen de managers daarmee ook zorg voor de realisatie van onze maatschappelijke, economische en financiële impact in de regio. De businessteams zorgen zelf voor de verzameling, consolidatie en validatie van data over de toegevoegde waarde die ze met partners realiseren. De validatie van deze data gebeurt onder andere op basis van vergelijking met data uit voorgaande jaren, toetsing aan definities en plenaire bespreking van de resultaten in het managementteam (MT).

Het managementteam

Het managementteam, dat bestaat uit managers van de businessteams en ecosysteemontwikkeling, draagt samen met het directieteam zorg voor de operationele voortgang van de gehele BOM-organisatie. Het directieteam is eindverantwoordelijk voor het bewaken van de toekomstige koers en de beleidsmatige en financiële kaders. De directie legt hierover verantwoording af aan de rvc (raad van commissarissen) en de aandeelhouders. De rvc houdt toezicht en staat de directie met raad terzijde. Zie voor meer informatie het hoofdstuk corporate governance.