Na het recordjaar 2019 begeleidde BOM Foreign Investments vorig jaar fors minder vestigings- en uitbreidingsprojecten. Ook daalde de werkgelegenheidscreatie door buitenlandse bedrijven. Dit kwam vooral door de coronacrisis, waardoor bedrijven hun investeringsplannen uitstelden. Tegelijkertijd stegen de totale investeringen door buitenlandse bedrijven met ruim 70%. Die groei komt vooral op het conto van één groot uitbreidingsproject (MSD Animal Health) dat al langer liep en in 2020 tot afronding kwam.

Afgelopen jaar was door corona zondermeer uitdagend. Maar ondanks dat in 2020 het aantal aangetrokken bedrijven daalde, laat de BOM zien dat het zich op de toekomst richt en dat daardoor het aantal leads doorgroeit. De regio staat internationaal duidelijk op de kaart en is aantrekkelijk voor sectoren van fotonica tot logistiek. Met deze uitgangspositie weet ik zeker dat we de komende jaren samen kunnen voortbouwen aan de economische en maatschappelijke uitdagingen waar we als Nederland voor staan.

Jeroen Nijland, vertrekkend Commissaris NFIA en voorman van het Invest in Holland-netwerk

Vooruitzichten: grotere inzet op uitbreidingsinvesteringen

Wij verwachten dat het aantal projecten na de coronacrisis aantrekt. Onze portefeuille met actieve leads is nog nooit zo groot geweest. Dat heeft deels te maken met de lagere doorstroom door uitgestelde projecten, maar ook het aantal nieuwe leads bleef vorig jaar - mede dankzij onze samenwerking met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) - op een hoog niveau (95% van het zeer goede jaar 2019).

Door geopolitieke spanningen, trends als digitalisering en robotisering en de coronacrisis zien we dat steeds meer bedrijven streven naar ‘decentralisatie’ van buitenlandse activiteiten. Dit betekent dat ze hun aanwezigheid in de belangrijkste buitenlandse markten versterken, bijvoorbeeld door een eigen verkoopkantoor op te zetten, meer voorraad aan te houden of lokaal te produceren. Hiermee willen bedrijven dichter op hun klanten zitten en worden ze minder afhankelijk van toevoer of ondersteuning uit andere regio’s.

De coronacrisis heeft deze trend alleen maar versterkt. In 2021 zetten we daarom nog meer in op behoud en uitbreiding van bedrijven die al in Brabant gevestigd zijn. Verder zoeken we samen met het NFIA gericht naar leads die kunnen bijdragen aan de bedrijvigheid en innovatiekracht van de Brabantse topsectoren en de maatschappelijke opgaven waar de BOM aan werkt.