Het verloop van het aandeel derden is als volgt:

 

31-12-2020

31-12-2019

 

   

Stand per 1 januari

18.550.017

18.562.040

Aandeel EZK in het resultaat BOM Capital I B.V. (49,9%)

-1.382.348

-12.024

Stand per 31 december

17.167.668

18.550.017

Het aandeel derden als onderdeel van het groepsvermogen wordt gewaardeerd tegen het bedrag van het netto belang in de netto-activa van de desbetreffende groepsmaatschappijen.