Het resultaat over 2020 wordt onttrokken aan de algemene reserve.