In 2020 investeerden we via Energiefonds Brabant (EFB) in zes projecten met een substantiële toekomstige CO2-impact. Zo begon in Someren de bouw van zonnepark Lungendonk, dat vanaf het voorjaar van 2021 meer dan 1.000 huishoudens van duurzame energie voorziet. Verder startte bij knooppunt Klaverpolder de realisatie van Windpark Klaverspoor, de grootste van twaalf windprojecten die de komende jaren langs de A16 zullen verrijzen.

Ook zijn we aangehaakt bij projecten die nog in de ontwikkelingsfase verkeren. Dat doen we steeds vaker via zogeheten Green Deals. In 2020 sloten we ons aan bij de Green Deal Waalwijk, die zich richt op verduurzaming van bedrijventerreinen via zonnepanelen en uitwisseling van lokaal opgewekte elektriciteit. Binnen deze deals leggen we de intenties, afspraken en inspanningen vast tussen gemeenten, waterschappen, bedrijven en maatschappelijke organisaties om samen onze CO2-impact op een specifiek aandachtsgebied te kunnen vergroten.

Spinderwind op #25 in de Duurzame 100

Het was een bijzonder jaar voor Spinderwind. Na jarenlange ontwikkeling begon het burgerinitiatief in 2020 met de levering van windenergie. Daarnaast behaalde het windpark de 25e plek in de Duurzame 100 van Trouw. Spinderwind is een samenwerkingsverband van lokale energiecoöperaties uit Midden-Brabant. Het windpark aan de rand van Tilburg levert met vier turbines genoeg stroom om jaarlijks 7.500 huishoudens van duurzame energie te voorzien. De BOM speelde als financier en ontwikkelaar een grote rol bij de totstandkoming.

Toelichting

De verviervoudiging van de CO2-impact van EFB in 2020 is voor het overgrote deel toe te schrijven aan Windpark Klaverspoor, dat over de levensduur van het project goed is voor een CO2-reductie van 1.456 kiloton.

Vooruitzichten: meer aandacht voor verduurzaming

Overheden sturen sterk op een groen herstel om uit de coronacrisis te komen. De interesse voor verduurzaming is daardoor alleen maar toegenomen. Hierdoor verwachten we dat de toestroom van nieuwe projecten de komende jaren zal toenemen.

In onze acquisitie zetten we in 2021 vol in op ondersteuning van de Brabantse procesindustrie bij de verduurzaming van energie-intensieve processen. We zoeken proactief contact met bedrijven in deze sector om gezamenlijk te onderzoeken of ze CO2 kunnen reduceren, bijvoorbeeld door ‘groene’ grondstoffen te gebruiken of groene energie voor eigen gebruik op te wekken. Zo willen we de komende vijf jaar 10 tot 15 grote industriële bedrijven helpen om CO2-neutraliteit te bereiken.

Daarnaast zien we veel kansen voor ons aanbod om met kennis, kunde, netwerk en kapitaal de behoefte aan 50% burgerparticipatie bij grootschalige wind- en zonneprojecten in te vullen. Wij verwachten dat het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) de realisatie van dit soort projecten de komende jaren in een stroomversnelling kan brengen.