In 2020 kreeg de missie van de BOM - de duurzame versterking van de Brabantse economie - een heel andere lading. Direct na de uitbraak van de coronacrisis verschoof de focus van veel bedrijven van groei en ontwikkeling naar continuïteit en veiligheid van medewerkers en klanten. De raad van commissarissen vindt dat de BOM sterk heeft ingespeeld op deze veranderde behoefte. Tegelijkertijd ging het bestaande werk (online) door en wist de BOM haar strategie voor de periode 2017-2020 tot een succesvol einde te brengen.

Het voorbije jaar toont aan hoe belangrijk aanpassingsvermogen is. Dat geldt voor zowel ondernemers als voor een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) als de BOM. Samen met de andere ROM’s tuigde de BOM – met financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat - tijdens de eerste golf in recordtempo de Corona-Overbruggingslening (COL) op. Ook ontwikkelde de BOM een scan om ondernemers inzicht te geven in hun kaspositie en programma’s om ze te helpen bij het vernieuwen van hun businessmodel of het terugwinnen van omzet in het buitenland.

De rvc staat in nauw contact met de raad van bestuur van de BOM met betrekking tot de aanpassing van de activiteiten. Uiteraard past het bij de opdracht van een ontwikkelingsmaatschappij om in te spelen op de acute nood bij ondernemers; tegelijkertijd mag dat niet ten koste gaan van de lange termijn missie om de Brabantse economie duurzaam te versterken. Wij vinden dat de BOM dit evenwicht goed heeft bewaakt, zoals onder andere blijkt uit de succesvolle afronding van de meerjarenstrategie 2017-2020.

Focus op toegevoegde waarde

De rvc was in 2020 intensief betrokken bij de ontwikkeling van de strategie voor de periode 2021-2024. De komende jaren zet de BOM vol in op het vinden van oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke en economische uitdagingen, zoals versnelling van de energietransitie en gezond ouder worden. De BOM richt zich daarbij zoveel mogelijk op haar kerncompetenties (ontwikkelen, investeren en internationaliseren) en zoekt daarnaast meer dan ooit de samenwerking met regionale en landelijke partners. Wij zien deze partnerships als een belangrijke stap om de slagkracht van de BOM verder te vergroten.

Hoewel externe relevantie voorop staat, verdient ook de doorontwikkeling van de eigen organisatie aandacht. Zoals het er nu naar uitziet, blijft thuiswerken na de coronacrisis een vast onderdeel van de werkcultuur. Deze ontwikkeling heeft veel potentie, maar zaken als cyber security en de sociale impact voor medewerkers mogen hierbij niet uit het oog worden verloren. Behalve de gangbare onderwerpen, werd de rvc in 2020 regelmatig geïnformeerd over de digitalisering binnen de BOM. Ook hielden wij toezicht op de ontwikkeling van een mobiliteitsplan, dat ervoor moet zorgen dat de BOM ook in de nieuwe context slagvaardig kan zijn.

Wij willen de medewerkers van de BOM bedanken voor hun inzet en veerkracht in dit historische en uitdagende jaar. Brabant verdient een ontwikkelingsmaatschappij die uitdaagt, mobiliseert en prikkelt. Ook in bijzondere omstandigheden maken jullie die belofte iedere dag weer waar.

Advies aan aandeelhouders

De raad hecht aan een transparante en eenduidige governance structuur en ziet in dat kader toe op naleving van de Corporate Governance Code 2016. De raad heeft ten aanzien van de naleving van de Code in 2020 geen materiële tekortkomingen geconstateerd. De raad adviseert de aandeelhouders om de balans, winst- en verliesrekening en de toelichting op de algemene vergadering voor aandeelhouders vast te stellen.

Tilburg, 2 juni 2021

De raad van commissarissen van BOM Holding B.V.

René Penning de Vries – voorzitter

Ellen de Brabander

Nancy Mac Gillavry

Esther Raats-Coster

Ronald Slaats