2020 stond voor de BOM-organisatie voor een belangrijk deel in het teken van corona. Direct na de uitbraak hebben we via de oprichting van een coronacrisisteam alle actie ondernomen om ervoor te zorgen dat medewerkers thuis veilig door konden met hun werk. Zoals blijkt uit de succesvolle afronding van het meerjarenplan 2017-2020, is dat goed gelukt. Daarnaast breidden we onze dienstverlening uit met onder andere de uitvoering van de Corona-OverbruggingsLening (COL).

Sinds de eerste virusgolf besteden we, behalve aan de technische en praktische kant, ook veel aandacht aan de sociale aspecten van thuiswerken. Managers zoeken meer dan voorheen 1-op-1 contact met teamleden om te horen hoe het met ze gaat en of ze hulp nodig hebben bij de balans tussen werk en privé. Om medewerkers betrokken te houden, organiseren we regelmatig BOM-brede activiteiten zoals onze goedbezochte digitale borrels en de tweewekelijkse interne talkshow BOeM Live!

Een slagvaardige ontwikkelingsmaatschappij

In 2020 gingen we door met de ontwikkeling van onze organisatie. Om onze slagvaardigheid en wendbaarheid te vergroten, streven we naar meer samenwerking tussen de verschillende businessteams binnen de BOM. Zo organiseren we ons steeds meer in BOM-brede themateams die flexibel kunnen inspelen op vragen vanuit de samenleving en de snel veranderende behoeften van Brabantse ondernemers. Deze organisatiebrede samenwerking draagt ook bij aan een stimulerende werkomgeving waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen. De eerste vier teams begonnen eind 2020 en richten zich op de grote maatschappelijke opgaven waar de BOM zich voor inzet.

‘Practice what you preach’

Onze maatschappelijke ambities keren ook terug in hoe we onze eigen organisatie vormgeven. Zoals in het nieuwe meerjarenplan is vastgelegd, streven we de komende jaren naar vergaande digitalisering en verduurzaming van de BOM en werken we actief aan de vitaliteit van onze medewerkers. In de volgende paragrafen staan we kort stil bij deze ambities en de voortgang in 2020.