Met dit jaarverslag legt de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) verantwoording af over haar activiteiten en prestaties in 2020. Onze economische en maatschappelijke impact is onlosmakelijk verbonden met onze rol als publieke onderneming, en loopt daarom als een rode draad door dit jaarverslag.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen over dit jaarverslag of onze activiteiten en prestaties, neem dan vooral contact met ons op via info@bom.nl