Jaarverslag 2021

Bijlage 2 Stakeholder-dialoog

De onderstaande tabel geeft inzicht in de vorm, doelstellingen en resultaten van de dialogen met onze belangrijkste stakeholdergroepen.

Lees verder
Jaarverslag 2021

Bijlage 5 Biografieën raad van commissarissen

René Penning de Vries was senior vicepresident en CTO bij Philips Semiconductors. Na afsplitsing van deze divisie van Philips maakte hij de overstap naar NXP Nederland, waar hij van 2009 tot 2012 voorzitter van de Raad van Bestuur was.

Lees verder
Jaarverslag 2021

Bijlage 6 Biografieën raad van bestuur

Brigit van Dijk - van de Reijt heeft meer dan 20 jaar ervaring in zowel de publieke als private sector.

Lees verder
Jaarverslag 2021

Bijlage 8 Gebruikte begrippen en termen

AV Algemene Vergadering (van aandeelhouders) BD Business Development BIC Brainport Industrie Campus BIPF Business Innovation Program Food BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij COL Corona-OverbruggingsLening CRM Customer Relationship Management

Lees verder