2021

 

2020

  

      

Subsidiebijdrage

 

64.560

 

64.832

 

Managementvergoedingen en overige inkomsten

 

37.386

 

53.175

 

Som der bedrijfsopbrengsten

  

101.946

 

118.007

      

Personeelskosten

(24)

2.104.360

 

1.891.197

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(25)

89.251

 

38.245

 

Financiële baten en lasten

 

7.350

 

4.378

 

Overige bedrijfskosten

(26)

-2.014.058

 

-1.815.813

 

Som der bedrijfslasten

  

186.904

 

118.007

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

  

-84.958

 

0

      

Resultaat deelneming / participaties

(27)

 

-677.778

 

-2.433.286

      

Resultaat

  

-762.736

 

-2.433.286