(17) Financiële vaste activa

De deelnemingen betreffen de volgende vennootschappen:

Lees verder

(18) Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Lees verder

(19) Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal bestaat uit 73.250 aandelen met een nominale waarde van € 0,01.

Lees verder

(20) Agioreserve

De inbreng van de aandelen van BOM Bedrijfslocaties B.V., BOM Business Development & Foreign Investments B.V. in 2013, alsmede BOM Capital I (aandeel provincie Noord-Brabant) in BOM Holding B.V. is als een agiostorting aangemerkt.

Lees verder

(23) Kortlopende schulden

De vennootschap heeft de volgende rekening-courant verhoudingen met haar groepsmaatschappijen:

Lees verder