Jaarverslag 2021

(17) Financiële vaste activa

De deelnemingen betreffen de volgende vennootschappen:

Lees verder
Jaarverslag 2021

(18) Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Lees verder
Jaarverslag 2021

(19) Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal bestaat uit 73.250 aandelen met een nominale waarde van € 0,01.

Lees verder
Jaarverslag 2021

(20) Agioreserve

De inbreng van de aandelen van BOM Bedrijfslocaties B.V., BOM Business Development & Foreign Investments B.V. in 2013, alsmede BOM Capital I (aandeel provincie Noord-Brabant) in BOM Holding B.V. is als een agiostorting aangemerkt.

Lees verder
Jaarverslag 2021

(22) Langlopende schulden

In 2021 is het verloop als volgt:

Lees verder
Jaarverslag 2021

(23) Kortlopende schulden

De vennootschap heeft de volgende rekening-courant verhoudingen met haar groepsmaatschappijen:

Lees verder