Catalyzing Change: dat is de belofte van de BOM. Meer dan ooit richten wij ons op versnelling van transities binnen vier maatschappelijke thema’s: duurzame voedselsystemen, klimaatneutrale energieoplossingen, gezonde toekomst en kansrijke sleuteltechnologieën. Op de volgende pagina’s laten we zien wat wij in 2021 per thema hebben gedaan om economische en maatschappelijke impact te realiseren.