Het verloop van de voorziening groot onderhoud is als volgt:

 

31-12-2021

31-12-2020

 

   

Stand per 1 januari

-

315.664

Dotaties

-

-

Onttrekkingen

-

-315.664

Stand per 31 december

-

-