Van diagnostische apparatuur tot operatierobots en medicijnen: Brabant is al jarenlang een broedplaats voor medische innovaties. De komende jaren wil de BOM nog meer bedrijven helpen om hun product of dienst sneller naar de markt te brengen, zodat patiënten eerder kunnen profiteren van medische oplossingen.

Door de vele schakels in het zorgsysteem komen medische startups onderweg veel hobbels tegen. Voordat een nieuw product op de markt komt, moeten bedrijven zonder garantie op succes jarenlang investeren in ontwikkel- en goedkeuringstrajecten met een relatief hoog risico op mislukken. De BOM jaagt innovaties aan, brengt ondernemers, ziekenhuizen en zorgverzekeraars met elkaar in contact en investeert in de risicovolle vroege fase, zodat oplossingen sneller bij de patiënt terechtkomen. Dit past in onze bredere missie om in 2040 alle Brabanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid te laten leven en het zorgsysteem effectief en betaalbaar te houden.

Podcast

Een van de gebieden waarin we in 2021 grote vooruitgang boekten, is de regeneratieve geneeskunde. Deze behandelmethode richt zich op herstel of vervanging van falende weefsels of organen, om zo patiënten met chronische aandoeningen uitzicht te bieden op betere kwaliteit van leven of genezing. De BOM is een van de initiatiefnemers van het Smart BioMaterials Consortium (SBMC) en was nauw betrokken bij de groeifondsaanvraag van RegMed XB, dat in 2021 € 56 miljoen ontving voor de bouw van een pilotfabriek voor biomaterialen. Ook ondersteunen we individuele bedrijven met coaching en nationale en internationale contacten en vormen we sterke netwerken. Zo werken STENTiT en ons portfoliobedrijf Vivolta samen aan de opschaling van de productie van elektro-gesponnen bloedvaten.

Een andere ontwikkeling is de samenwerking tussen de BOM, Brainport Development en de Rabobank om de innovatiekracht en het verdienvermogen van Brabantse medische technologiebedrijven te versterken. Gezamenlijk onderzoek in 2021 bevestigde het beeld dat medtech dankzij de aanwezigheid van wereldspelers zoals Philips en honderden toeleveranciers grote kansen biedt voor Brabant. Behalve biomaterialen, richten we ons ook op medische robotica en imaging. Zo investeren we al jaren in bedrijven als Preceyes en Microsure en sinds 2021 in zorgrobot SARA.

Verder bouwen we voort op de leidende positie van Brabant op het gebied van life sciences. Daarbij zetten we vooral in op precisiegeneeskunde en gepersonaliseerde behandelmethodes. Zo investeerden we in 2021 in Immagene, een bedrijf dat een nieuw kankermedicijn ontwikkelt.

Op internationaal vlak startten we afgelopen jaar een structurele samenwerking met Minnesota (VS), een hotspot op het gebied van medtech. Deze samenwerking is gericht op het generen van new business voor Brabantse bedrijven en het aantrekken van bedrijven die het medtech ecosysteem versterken.

Vooruitblik 2022

Uit onderzoek in opdracht van de BOM blijkt dat Brabant alles in huis heeft om binnen 10 jaar uit te groeien tot hotspot op het gebied van life sciences & health. We hebben een ijzersterke biofarmaceutische industrie en gooien hoge ogen in de medtech. In 2022 bouwen we voort op bestaande initiatieven en samenwerkingen om innovaties rond biomaterialen, medische robotica, precisiegeneeskunde en gepersonaliseerde behandelmethodes versneld naar de markt te brengen. Op het gebied van Health Tech gaan we verkennen welke rol artificial intelligence (AI) kan spelen bij digitale zorg en preventie.

Trending topics 2021
Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds stelt consortia van bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders in staat om te werken aan economische groei voor de lange termijn. Ook de BOM heeft significante inzet gepleegd op de verschillende rondes. In 2021 startten we met de uitvoering van de toegekende aanvragen uit de eerste ronde, zoals RegMedXB, en waren we direct of indirect betrokken bij twaalf aanvragen voor de tweede ronde.

Vijf van deze aanvragen werden toegewezen: Nextgen hightech (€633 mln), PhotonDelta (€471 mln), Duurzame Materialen NL (€688 mln), Groenvermogen II (€500 mln) en Biotech Booster (€246 mln). Ook hier willen de ROM's van nog groter strategisch belang zijn. In de evaluatie van de tweede ronde hadden de ROM’s een adviserende rol richting het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op de onderwerpen valorisatie en aansluiting van regionale ecosystemen.

Klantcase

Oprichting Smart BioMaterials Consortium

Klantcase

Oprichting Smart BioMaterials Consortium

Uitdaging: Van kunstmatige, meegroeiende hartkleppen tot stents van microvezels die zieke bloedvaten genezen: de potentie van de regeneratieve geneeskunde is enorm. Maar succes in het lab is nog geen succes in de markt. De ontwikkeling en commercialisering van biomaterialen vraagt hoge investeringen in test-, ontwikkel- en productiefaciliteiten.

Oplossing: Een publiek-private samenwerking die zich richt op de realisatie van faciliteiten voor de versnelde ontwikkeling en commercialisering van biomaterialen. Het Smart BioMaterials Consortium (SBMC) wil nabij de TU Eindhoven (TU/e) een ontwikkelfaciliteit realiseren, waar bedrijven gezamenlijk toepassingen kunnen ontwikkelen en testen. Ook wil het SBMC de productie van biomaterialen en afbreekbare implantaten naar een industrieel niveau tillen. Hierdoor beschikken we straks over grotere aantallen therapieën geschikt voor de wereldmarkt.

Mijlpalen 2021: De BOM, de TU/e en provincie Noord-Brabant tekenden voor de oprichting van het SBMC. Inmiddels doen zo’n 40 bedrijven mee, waaronder Xeltis, SupraPolix, STENTiT, Osteo Pharma en Fujifilm. Het initiatief kreeg in 2021 een extra impuls vanuit het Regmed XB programma door een subsidietoekenning van € 56 miljoen voor de bouw van een landelijke pilotfabriek. Het SBMC ontfermt zich over de uitvoering van het Brabantse deel van dit Groeifonds-project.

Jan Rietsema, directeur SBMC

Door bedrijven na te laten denken over een toekomst met biomaterialen bracht de BOM een gevarieerd cluster bij elkaar dat zich echt committeert aan de doelstellingen van het SBMC. Niet alleen life sciences bedrijven die biomaterialen ontwikkelen, maar ook high tech bedrijven die goed zijn in het industrialiseren.