Om de klimaatdoelen te halen, moet er meer hernieuwbare energie worden opgewekt. Hoe doe je dat optimaal en waar sla je al die duurzame energie en warmte op? Nieuwe technologieën rondom energieopwekking, -opslag en -conversie bieden mogelijk uitkomst. Reden voor de BOM om hier de komende jaren vol op in te zeten.

“Nieuwe technologie is cruciaal om de CO2-impact van duurzame energieprojecten toekomstbestendig te maken”, vertelt Harmen de Kool, Manager Renewable Energy bij de BOM. “Een van de grootste uitdagingen is het sterk schommelende aanbod van duurzame energie. In combinatie met de snelgroeiende energievraag leidt dit tot inefficiënt gebruik van de netwerkcapaciteit en op sommige plekken tot overbelasting van het stroomnet. Deze zogeheten netcongestie vormt een grote bedreiging voor de energietransitie.”

Podcast

Samen met Brabantse ondernemers onderzoekt de BOM hoe waterstof kan bijdragen aan een oplossing. We ondersteunen de ontwikkeling van GreenH2UB, een initiatief om duurzame energie op te slaan in groene waterstof. Verder investeerden we in 2021 in HoCoSto, dat een technologie heeft ontwikkeld om duurzame warmte in ondergrondse bassins op te slaan.

Daarnaast gaan we door met onze investeringen in bewezen technologieën voor energieopwekking, zoals zon- en windenergie. In 2021 investeerden we via Energiefonds Brabant in tien energieprojecten die gezamenlijk goed zijn voor een toekomstige CO2-besparing van 4.027 kiloton. De totale besparing sinds de start van het fonds in 2013 komt daarmee op 7.337 kiloton, ruim twee keer zoveel als de oorspronkelijke ambitie van 3.600 kiloton in 2037.

Behalve de opwekking van duurzame energie, richten wij ons ook op projecten rondom duurzame warmte en energiebesparing in de gebouwde omgeving en industrie. Speciale aandacht ging in 2021 uit naar de verduurzaming van energie-intensieve processen in de Brabantse industrie. We voerden bij 56 (internationale) bedrijven een energie-innovatiescan uit om te onderzoeken hoe ze hun CO2-uitstoot kunnen reduceren, bijvoorbeeld door de opwekking van groene energie en inzet van nieuwe productietechnologieën. Inmiddels zijn we met ruim 10 van die bedrijven in gesprek om ze te begeleiden richting CO2-neutraliteit.

Vooruitblik 2022

De komende jaren verwachten we veel van onze samenwerking met bedrijven in de Brabantse procesindustrie om hun CO2-voetdruk te verminderen. Ook zetten we vol in op de ontwikkeling van nieuwe technologieën rondom energieopslag- en conversie. Het doel is om deze technologieën in 2022 in te zetten bij meerdere zon- en windprojecten uit onze portfolio. Daarnaast werken we aan een Brabantse visie op hoe we de energietransitie verder kunnen versnellen. Hierbij kijken we ook naar nieuwe kansen die zich voordoen, zoals het Europese Just Transition Fund en het nationale Klimaat- en Transitiefonds

Trending topics 2021
Verbreding stakeholderveld

De BOM vervult een aanjagende en verbindende rol in het maatschappelijke veld en brengt markt en overheid dichter bij elkaar ten behoeve van de concurrentiekracht van Brabant en Nederland. Een voorbeeld hiervan is het door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Invest-NL gefinancierde Deeptechfund en de oprichting van het DeeptechXL fund. In dit fonds bundelen de BOM, Brainport Development en de Gemeente Eindhoven de krachten met toonaangevende Brabantse corporates en assetmanagers. Voor de komende jaren wordt ongeveer in totaal €350 miljoen ter beschikking gesteld voor de vroegefase financiering van innovatieve deeptech startups.

Op internationaal niveau is er sprake van een sterke samenwerkingsstructuur met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Nederlandse diplomatieke en economische postennetwerk (NBSO) in de strategische buitenlandse markten. Daarnaast lanceerden de landelijke ROM’s in 2021, onder leiding van de BOM, een samenwerking met Invest International. Invest International heeft €50 miljoen gealloceerd om in samenwerking met de ROM’s de komende twee jaar Nederlandse start- en scale-ups, en innovatief MKB (financieel) te ondersteunen bij hun internationaliseringsambities. Ook fungeren de ROM’s als lokale partner voor het Enterprise Europe Network; een ondersteuningsnetwerk gericht op het MKB.

Klantcase

Coca-Cola fabriek in Dongen wordt CO2-neutraal

Klantcase

Coca-Cola fabriek in Dongen wordt CO2-neutraal

Uitdaging: Coca-Cola is slechts een voorbeeld van de vele trajecten met het MKB en bedrijfsleven om verduurzaming van bedrijfsterreinen en industrie te versnellen. Het bedrijf in Dongen wil in 2023 CO2-neutraal en fossielvrij produceren. Dat betekent dat alle processen – van de productie van de frisdrank tot de verpakking en voorbereiding op transport – moeten worden geëlektrificeerd. Een enorme operatie voor een productielocatie waar jaarlijks honderden miljoenen liters frisdrank worden gemaakt. 

Oplossing: In 2020 voerde de BOM samen met haar partner TransitionHERO een Energie Innovatie Studie (EIS) uit, waarbij alle processen van de fabriek zijn geanalyseerd. Dat leverde een helder plan op om de locatie zo snel mogelijk gasvrij te maken. De belangrijkste stap is aansluiting op een nabijgelegen zon- en windpark, waardoor onder andere alle gasgestookte stoomboilers kunnen worden vervangen door e-boilers.

Mijlpalen 2021: In 2021 begon Coca-Cola, onder begeleiding van de BOM en TransitionHERO, met de implementatie van het verduurzamingsplan. Inmiddels zijn de eerste LNG-heftrucks vervangen door elektrische en maken diverse kleinere processen gebruik van nieuwe e-boilers. Dit jaar worden de laatste productieprocessen en heftrucks geëlektrificeerd, zodat Coca-Cola in 2023 volledig fossielvrij en CO2-neutraal kan produceren.