Het resultaat over 2021 wordt onttrokken aan de algemene reserve.