Zoals in het meerjarenplan 2021-2024 is vastgelegd, streven we de komende jaren naar verdere digitalisering en verduurzaming van de BOM en werken we actief aan de vitaliteit van onze medewerkers. Het personeelsverloop richting 2021 zag er als volgt uit;

Een slagvaardige ontwikkelingsmaatschappij

In 2021 gingen we door met het vergroten van de effectiviteit van onze organisatie. Hiermee willen we de slagvaardigheid en wendbaarheid van de BOM bevorderen. Hoewel de competenties ontwikkelen, investeren en internationaliseren leidend blijven in ons organisatiemodel, wordt onderling actief samengewerkt tussen de themateams: Duurzame Voedselsystemen, Gezonde Toekomst, Klimaatneutrale Energieoplossingen en Kansrijke Sleuteltechnologieën.

Ontwikkeling waarderingsproces

Er is een forse stap gezet in de kwaliteit van het waarderingsproces van participaties en investeringen. Hierbij is de inhoudelijke rol van de investmentmanager centraal gesteld in de waardering van investeringen. Het proces voorziet in een juiste waardering van de participatie met oog voor toekomstige ontwikkelingen vertaald in kansen en risico’s, welke worden verwerkt in de gerapporteerde waardering.

Een digitale BOM

Vanuit de roadmap ‘Digitale BOM’ gingen we in 2021 verder met de digitale transformatie van de BOM. We hebben onze backoffice (Finance en Control) en front-office (CRM) verhuisd naar het Microsoft Dynamics platform. Ook hebben we een portal opgezet, waarmee we bij (potentiële) klanten geautomatiseerd informatie kunnen opvragen over hun situatie en behoeften. Hierdoor krijgen we al vroeg in het contact scherp wat klanten willen, waardoor we ze sneller aan de juiste dienstverlening kunnen koppelen. Uiteraard volgen we bij de uitvoering van onze roadmap de geldende richtlijnen voor privacy en security.

Een duurzame BOM

Sinds 2020 stimuleren wij via een mobiliteitsplan dat medewerkers steeds vaker kiezen voor reizen met het OV, een deelauto of de fiets. Zo kunnen medewerkers gebruikmaken van een elektrische deelauto, een NS-Business Card en is er een hogere kilometervergoeding voor wie een zuinige auto rijdt.

In 2021 waren de trein en elektrisch vervoer al goed voor een kwart van het totaal aantal gereden kilometers. De komende jaren moet dit aandeel verder toenemen. De aanzienlijke stijging van de hoeveelheid kantoorafval in 2021 (zie tabel) hangt samen met verschillende opruimacties (zoals het archief) in coronatijd.

 

Nr

Description

Eenheid

2017

2018

2019

2020

2021

         

CO2 voetprint

Gebouwen

       
 

1

Consumptie van elektriciteit

kWh

108.189

102.311

93.199

74.781

73.436

 

2

Consumptie van aardgas

m3

10.570

9.995

12.007

11.565

14.179

         
 

Vervoer

       
 

3

Brandstofverbruik lease auto's: diesel

liters

5.769

5.053

4.833

2.438

2.855

 

4

Brandstofverbruik lease auto's: benzine

liters

nvt

nvt

nvt

915

1.633

 

5

Brandstofverbruik lease auto's: LPG

liters

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

 

6a

Vliegkilometers (< 500 km)

kilometers

351

2.116

929

386

0

 

6b

Vliegkilometers (501-1600 km)

kilometers

4.427

23.033

12.731

0

0

 

6c

Vliegkilometers (> 1600 km)

kilometers

373.035

745.968

458.454

44.696

50.757

  

Aantal kilometers werkverkeer Trein

kilometers

    

18.015

  

Aantal kilometers werkverkeer elektrisch

kilometers

    

17.838

 

7

Totaal aantal kilometers werk verkeer

kilometers

287.922

264.891

260.270

115.663

124.039

         

Afval / papier

Papier

       
 

8

Aantal pakken papier ingekocht

Pakken à 500 vel

480

240

240

120

120

 

9

Gewicht papier per m2

Gram

80

80

80

80

80

         
 

Afval

       
 

10

Hoeveelheid kantoorafval: gemengd

kg

47.208

47.208

47.208

23.485

43.008

 

11

Hoeveelheid kantoorafval: plastic ter recycling aangeboden

kg

6.960

6.960

6.960

3.462

6.720

 

12

Hoeveelheid kantoorafval: papier ter recycling aangeboden

kg

48.268

48.268

48.268

24.012

43.008

         
 

Divers

       
 

13

Aantal m2 kantoorruimte

m2

1.568

1.568

1.568

1.568

1.568

 

14

Aantal FTE's per 31-12

FTE's

74,35

76,82

77,18

75,38

76

Een vitale BOM

De BOM wil een organisatie zijn waar productiviteit en vitaliteit van medewerkers hand in hand gaan. Om hieraan bij te dragen, zijn we in 2021 begonnen met ons meerjarige programma voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Een van de doelstellingen van dit programma is om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. In 2021 daalde het verzuim van 3.1% naar 2.8%.