Jaarverslag 2021

Over BOM Holding BV

BOM Holding B.V. is een besloten vennootschap waarvan de provincie Noord-Brabant 100% van de aandelen houdt.

Lees verder
Jaarverslag 2021

Inkoop van goederen en diensten

De diensten en (kantoor)artikelen die wij voor onze bedrijfsvoering inkopen, hebben vanwege hun omvang een beperkte impact op economische-, sociale- en milieuaspecten in de inkoopketen.

Lees verder
Jaarverslag 2021

Interne rollen en verantwoordelijkheden

Bij de BOM werken we in themateams aan de versnelling van vier maatschappelijke transities. In zo'n themateam werken onze kerncompetenties ontwikkelen, investeren en internationaliseren nauw samen.

Lees verder
Jaarverslag 2021

Risicomanagement

Bij de uitvoering van onze strategie maken we een bewuste afweging tussen de realisatie van (strategische) doelstellingen en de risico’s die daarmee samenhangen.

Lees verder
Jaarverslag 2021

Organisatie en medewerkers

Zoals in het meerjarenplan 2021-2024 is vastgelegd, streven we de komende jaren naar verdere digitalisering en verduurzaming van de BOM en werken we actief aan de vitaliteit van onze medewerkers.

Lees verder
Jaarverslag 2021

Bericht van de raad van commissarissen

2021 was voor de BOM het eerste uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2021-2024 dat in 2020 door de aandeelhouders werd goedgekeurd. Sindsdien is er nogal wat veranderd.

Lees verder