De jaarrekening van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is integraal onderdeel van het jaarverslag. Op de volgende pagina's staat een gedetailleerde verslaglegging van de financiële resultaten over 2021. De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door Mazars Accountants N.V.