Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappij
 

31-12-2021

31-12-2020

 

   
   

Lening PNB inzake SOFB

1.281.014

1.536.943

Lening BOM Bedrijfslocaties B.V.

750.000

750.000

 

2.031.014

2.286.943

22.1 Lening PNB inzake SOFB

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

1.536.943

1.379.438

Aflossingen

-237.337

-30.000

Dekking fondskosten

-82.599

-91.269

Dekking participatieresultaten

34.413

249.175

Rente

29.596

29.599

Saldo per 31 december

1.281.015

1.536.943

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans, 9.1 Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld).

22.2 Lening BOM Holding inzake BOM Bedrijfslocaties BV

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2021

2020

 

   

Saldo per 1 januari

750.000

186.668

Verstrekkingen

-

750.000

Dekking fondskosten

-

-186.668

Saldo per 31 december

750.000

750.000

Dit betreft een lening van Bedrijfslocaties met betrekking tot het project ROW.