Leaseverplichtingen

De groep is leaseverplichtingen aangegaan voor personenauto’s. De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 31.546 (2020: € 32.649). De gemiddelde looptijd van de verplichtingen bedraagt 19 maanden (2020: 24 maanden).

Investeringsverplichtingen

De groep als geheel heeft ultimo 2021 nog een investeringsverplichtingen van € 43,4 miljoen uit hoofde van nog te betalen overige aandelenparticipaties / leningen u/g (2020: € 49,5 miljoen).

Investeringsverplichting MSD

Merck Sharp & Dohme B.V. (MSD) en BOM Capital II B.V. hebben op 11 juli 2014 een overeenkomst met betrekking tot verstrekking van geldbedrag getekend ter hoogte van € 2.000.000. BOM Capital II B.V. heeft de verplichting om dit door MSD beschikbaar gestelde geldbedrag risicodragend en revolverend te investeren ter versteviging van de economische activiteiten op het gebied van Life Sciences op het Pivot Park te Oss. 

Omzetbelasting en vennootschapsbelasting

BOM Holding B.V. vormt per 1 januari 2014 samen met BOM Business Development & Foreign Investments B.V., BOM Bedrijfslocaties B.V., BOM Capital I B.V., Life Sciences & Health Fund B.V., Biobased Brabant Fonds B.V., BOM Capital II B.V., Innovatiefonds Brabant B.V., Energiefonds Brabant B.V., Spin-off Fonds Brabant B.V. en BOM Vastgoed B.V. een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Iedere vennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor omzetbelastingschulden voor de periode dat zij deel uit maakt van bovengenoemde fiscale eenheid.

Er zijn twee fiscale eenheden voor de vennootschapsbelasting. De eerste fiscale eenheid bestaat uit BOM Capital I B.V. en Life Sciences & Health Fund B.V. Hierin zitten een verrekenbaar verlies van € 6,1 miljoen. De tweede fiscale eenheid bestaat uit BOM Holding B.V., Innovatiefonds Brabant B.V., Energiefonds Brabant B.V., BOM Capital II B.V., BOM Vastgoed B.V., Spin-off Fonds Brabant B.V. en Biobased Brabant Fonds B.V.. Hierin zitten een verrekenbaar verlies van € 34,3 miljoen.