31-12-2021

31-12-2020

 

   

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

418.553

220.449

Schulden aan participanten

-

-

Rekening courant groepsmaatschappijen

1.692.974

1.416.245

Belastingen en premies sociale verzekeringen

327.640

312.328

Overige schulden en overlopende passiva

1.397.890

852.514

 

3.837.056

2.801.536

Rekening-courant groepsmaatschappijen

De vennootschap heeft de volgende rekening-courant verhoudingen met haar groepsmaatschappijen:

 

31-12-2021

31-12-2020

 

   

RC BOM Vastgoed B.V.

6.482

-

RC BOM Business Development & Foreign Investments B.V.

1.599.918

1.284.452

RC BOM Capital I B.V.

35.255

-

RC BOM Capital II B.V.

25.184

8.153

RC Spin-off Fonds Brabant B.V.

2.173

4.157

RC Life Sciences & Health Fund B.V.

7.686

-

RC Energiefonds Brabant B.V.

16.275

34.283

RC Innovatiefonds Brabant B.V.

-

85.199

 

1.692.974

1.416.245