2021

2020

 

   

BOM Vastgoed B.V.

158.105

146.756

BOM Bedrijfslocaties B.V.

-28.777

-674.776

BOM Capital I B.V.

-1.596.983

-2.770.237

BOM Capital II B.V.

-7.017

-517.377

 

-1.474.673

-3.815.634

   

Aandeel derden in het resultaat deelnemingen:

  

BOM Capital I B.V.

796.895

1.382.348

BOM Business Development & Foreign Investments B.V.

-

-

 

-677.778

-2.433.286

Tilburg, 16 juni 2022

Raad van Bestuur:

 

De Raad van Commissarissen:

   

Mevrouw B. van Dijk - van de Reijt

 

De heer V. van der Chijs | President - Commissaris

   
   
   
   
  

Mevrouw E. de Brabander

   
   
   
   
  

Mevrouw N. Mac Gillavry

   
   
   
   
  

Mevrouw E. Raats - Coster

   
   
   
   
  

De heer R. Slaats