Materieel onderwerp

Definitie

KPI

Doel 2021

Realisatie 2021

Realisatie
2017-2021

      

Financiering

Het zijn van een financieel solide organisatie en het verantwoordelijk investeren van de publieke middelen om op de lange termijn de Brabantse economie te blijven versterken.

Nieuwe directe investeringen

20

42

214

  

Aantal vervolg-investeringen

15

23

106

  

Aantal nieuwe Fund-to-Fund investeringen

2

4

17

  

Aantal exits

4

6

21

  

Aantal bedrijven die doorstromen naar volgende levensfase

15

15

39

  

Gerealiseerde investeringen EFB

6

7

25

  

Geïnvesteerd volume EFB (in € miljoen)

9

5,5

31,5

  

Voldoen aan kostenafspraken met opdrachtgevers

 

?

?

      

Werkgelegenheid

Het creëren van arbeidsplaatsen door het ondersteunen van en investeren in Brabantse bedrijven. Hierbij hoort ook de invloed op buitenlandse bedrijven en werkgelegenheid

Aantal directe arbeidsplaatsen

1000

1841

7611

  

Aantal gecreerde arbeidsplaatsen door portfoliobedrijven

 

?

?

      

Maatschappelijke impact

Het werken aan de optimalisatie van onze maatschappelijke, economische en milieu impact door zowel directe als indirecte sturing.

Bedrijven in BO-portfolio die met product/dienst bijdrage leveren aan een maatschappelijke opgave

60%

63%

 
  

Reductie CO2-uitstoot EFB (in Kton)

 

4027

6685

  

Gerealiseerde omzetgroei door portfoliobedrijven

 

?

?

      

Samenwerking

Het aangaan van samenwerkingen tussen grote bedrijven, het MKB en (kennis)instellingen om zo Brabant in staat te stellen om innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te realiseren

Aantal projecten opgezet in ecosysteemontwikkeling met consortia van twee of meer betrokken partijen

5 tot 10

13

74

  

Partijen bij elkaar gebracht in de nieuwe projecten gestart in 2017

50

165

655

      

Internationalisering

Het versterken van de internationale mogelijkheden en ambities van het Brabantse MKB en de (economische) aantrekkingskracht van Brabant voor buitenlandse ondernemingen

Aantal buitenlandse bedrijven in Brabant gevestigd

35

53

218

  

Geinvesteerd kapitaal door buitenlandse bedrijven (in € miljoen)

100

369

1463

  

Aantal handelsmissies (in- en uitgaand)

12

7

66

  

Aantal informatiebijeenkomsten

12

22

100

  

Aantal bedrijven dat deel heeft genomen aan missies

60

74

552

  

Aantal matchmaking-gesprekken

140

174

1196

      

Kennis-intensivering

Het bevorderen activiteiten die zoveel mogelijk bijdragen aan kennisgeneratie en -circulatie en de overdracht van ervaringskennis of ambachtelijke expertise om innovatie te stimuleren. Projecten binnen topsectoren dragen bij aan innovatie, verduurzaming of digitalisering van de Nederlandse economie

Percentage van de gevestigde FDI projecten met een R&D activiteit

20%

17%

 
  

Percentage projecten binnen topsectoren

30%

25%