2021

 

2020

  

      

Bedrijfsopbrengsten

(11)

 

8.577.356

 

8.085.768

      

Lonen en salarissen

(12)

7.963.319

 

7.203.713

 

Sociale lasten

(12)

827.915

 

815.292

 

Pensioenlasten

(12)

748.397

 

720.954

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(13)

280.405

 

263.695

 

Overige bedrijfskosten

(14)

638.012

 

-660.372

 

Som der bedrijfslasten

  

10.458.048

 

8.343.282

      

Opbrengsten van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren

 

90.878.897

 

2.158.540

 

Waardeveranderingen van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren

 

-91.919.024

 

-5.848.003

 

Financiële baten en lasten

 

1.269.347

 

-129.774

 

Uitkomst der financiële baten en lasten

(15)

 

229.220

 

-3.819.237

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

  

-1.651.473

 

-4.076.751

      

Vennootschapsbelasting

  

-

 

311.140

      

Resultaat deelneming / participaties

  

91.842

 

-50.023

Aandeel derden

  

796.895

 

1.382.348

      

Resultaat na belastingen

  

-762.736

 

-2.433.286