Organisatieprofiel

BOM Holding B.V. is een besloten vennootschap waarvan de provincie Noord-Brabant 100% van de aandelen houdt. Binnen de groepsstructuur heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in twee dochtervennootschappen (BOM Business Development & Foreign Investments B.V. en BOM Capital I B.V.) een minderheidsbelang van 49,9%.

De activiteiten van de BOM zijn ondergebracht in werkmaatschappijen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van BOM Holding B.V. vallen. Alle dochterondernemingen hebben een specifieke taak en zijn gericht op het leveren van kennis en innovatieondersteuning of het verstrekken van risicodragend kapitaal.

De BOM houdt kantoor in Tilburg en heeft een lokale vertegenwoordiging van twee personen in Nanjing (Jiangsu, China). Bijlage 3 bevat een overzicht van de juridische structuur.

Activiteiten

Samen met ondernemers, kennisinstellingen en publieke organisaties jagen we de economie aan door te innoveren en te ontwikkelen. Verder richt de BOM zich op startups en scale-ups die de ambitie én de potentie hebben om grote impact te genereren voor de Brabantse economie. Ook financieren we projecten, zoals wind- en zonneparken, die een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

De BOM is ook internationaal actief. Zo bieden we Brabantse bedrijven en kennisinstellingen toegang tot innovatieve regio’s en netwerken in Europa en de rest van de wereld. Daarnaast brengen we de kracht van Brabant onder de aandacht in het buitenland en helpen we nieuwkomers en gevestigde buitenlandse bedrijven om de kansen in deze regio optimaal te benutten.

De BOM onderhoudt binnen de triple helix nauwe contacten met lokale partners als de provincie Noord-Brabant, gemeenten, REWIN, Brainport, Midpoint Brabant, AgriFood Capital, alle kennisinstellingen, Braventure en het bedrijfsleven. Op landelijk vlak wordt onder meer intensief samengewerkt met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen, Techleap.nl en Invest-NL. Internationaal is er veel contact met buitenlandse bedrijven, Nederlandse ambassades en consulaten, de Chinese provincie Jiangsu en het automotive cluster in Baden-Württemberg.

Funding

Voor de financiering van onze ontwikkel- en internationaliseringsactiviteiten ontvangt de BOM een jaarlijkse subsidiebijdrage van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast hebben onze aandeelhouders risicodragend kapitaal ter beschikking gesteld voor de door ons beheerde investeringsfondsen. De BOM dekt de kosten voor het beheer van deze fondsen uit het fondsvermogen dan wel de fondsresultaten.