Van krachtige batterijen voor duurzame energieopslag tot de inzet van artificial intelligence voor preventieve zorg: innovatieve technologie speelt een sleutelrol bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

De BOM ondersteunt bedrijven al jaren bij het ontwikkelen, opschalen en naar de markt brengen van deze baanbrekende technologieën. Daarmee dragen we niet alleen bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, maar ook aan het internationale concurrentievermogen van Brabant. Zo markeerde 2021 de start van een strategische aanpak rond Europese chipproductie, waarin we inzetten op het versterken van het Brabantse ecosysteem in de semiconductor-industrie en op het gebied van geïntegreerde fotonica. 

Podcast

We onderscheiden in onze benadering twee thema’s: Future Emerging Technologies en Digitalisering & Circulariteit.

Future Emerging Technologies: Geen elektrisch vliegen zonder nanotechnologie

De luchtvaart staat aan de vooravond van een revolutie: elektrisch vliegen. Naar verwachting vinden de eerste elektrische passagiersvluchten tussen Nederlandse luchthavens al binnen vijf jaar plaats. Een belangrijke voorwaarde hiervoor zijn krachtigere, lichtere batterijen. Met haar jarenlange achtergrond in nanotechnologie en high tech machinebouw heeft Brabant alle ingrediënten in huis om hierin een leidende rol te gaan spelen.

De BOM helpt bedrijven om innovatieve batterijtechnologie sneller te vertalen naar levensvatbare bedrijvigheid. Dat doen we onder andere via ontwikkeling en investering. Zo deden we in 2021 mee aan een vervolgronde van € 22 miljoen voor LeydenJar, dat zich voorbereidt op de massaproductie van zijn duurzame superbatterij. Ook investeerden we in LionVolt, dat nanotechnologie inzet om batterijen lichter,  krachtiger,  veiliger en goedkoper te maken.

Behalve nanotechnologie richten we ons op drie andere veelbelovende technologieën met een sterke R&D basis in de regio: geïntegreerde fotonica, Additive Manufacturing en Artificial Intelligence (AI). Voor deze zogeheten Future Emerging Technologies zoeken wij aansluiting bij regionale en landelijke R&D-consortia, waarin we de toepassing van innovatie aanjagen, kansrijke startups scouten en de verbinding met internationale kennispartners of bedrijven leggen. Daarnaast dragen we bij aan de totstandkoming van faciliteiten, zoals in 2021 de 3D-printing pilotfabriek op de Brainport Industries Campus (BIC).

Vooruitblik 2022

Voor de Future Emerging Technologies geldt dat we in 2022 actief betrokken blijven bij landelijke initiatieven zoals PhotonDelta, het Battery Competence Center en een mogelijk nieuw consortium rond Additive Manufacturing. Hierbij zal BOM startups en MKB actief ondersteunen en brengen we partners bij elkaar. Onze inzet op digitaliseren richt zich in 2022 vooral op de European Digital Innovation Hub (EDIH). Daarnaast gaan we met een nieuw project specifieke AI-programma's voor startups ontwikkelen en adresseren we de noodzaak tot digitaliseren.

Digitalisering & circulariteit

Behalve aan de ontwikkeling van Future Emerging Technologies, werken we ook aan een versnelde digitalisering en verduurzaming van het innovatieve Brabantse MKB. Door de inzet van nieuwe technologie willen we ervoor zorgen dat Brabant in 2025 20% meer gedigitaliseerde bedrijven telt. Daarnaast streven we naar een halvering van het grondstoffengebruik door Brabantse bedrijven in 2030.

Klantcase

LionVolt versnelt ontwikkeling 3D-batterijtechnologie

Klantcase

LionVolt versnelt ontwikkeling 3D-batterijtechnologie

Uitdaging: Batterijen spelen een sleutelrol in de energietransitie. Ze helpen om de pieken en dalen in de productie van hernieuwbare energie op te vangen en zijn onmisbaar in het elektrisch vervoer. Om de transitie te versnellen, zijn batterijen nodig die sneller opladen, minder zwaar zijn, meer energie kunnen opslaan en goedkoper zijn.

Oplossing: TNO in Holst Center ontwikkelde een revolutionaire 3D-batterijtechnologie, waarbij met behulp van nanotechnologie dunne filmlagen worden aangebracht op metaalfolie. Het Eindhovense LionVolt gebruikt deze technologie voor de ontwikkeling van een batterij die lichter is, sneller oplaadt, meer energie kan opslaan en bovendien ook zeer veilig is. Ook draagt de technologie bij aan lagere productiekosten, waardoor de inzet van batterijen financieel aantrekkelijker wordt.

Mijlpalen 2021: LionVolt, een spin-out van TNO in Holst Center, haalde € 4 miljoen op bij onder andere de BOM. Hierdoor kan LionVolt de ontwikkeling van haar revolutionaire batterij versnellen. Ook gebruikt het bedrijf de investering voor de ontwikkeling van schaalbare productielijnen, waarin een grote rol is weggelegd voor Brabantse toeleveranciers. Eén van deze leveranciers is het BOM-portofolio bedrijf SparkNano, dat machines maakt waarmee de dunne laagjes van de batterij worden geproduceerd.

Sandeep Unnikrishnan, CTO Lionvolt

Disruptieve technologie zoals de onze kan een ​​lokale batterijtoeleveringsketen mogelijk maken, maar het is een complexe puzzel. Alles moet op het juiste moment bij elkaar komen: talent, materialen, productiemachines en kapitaal. De BOM speelt een actieve rol om dit te faciliteren. Ook investeert de BOM in lokale startups in de keten. Dit vergroot de kritische massa, waardoor lokaal en internationaal bewustzijn ontstaat over de positie van batterijtechnologie in Nederland en Noord-Brabant.

Klantcase

Oprichting European Digital Innovation Hub

Klantcase

Oprichting European Digital Innovation Hub

Uitdaging: Om concurrerend te blijven, moeten bedrijven in de maak- en onderhoudsindustrie hun processen, producten en diensten snel digitaliseren. Vaak weten ze echter niet wat er nodig is of waar ze moeten beginnen.

Oplossing: De Europese Commissie wil dat in heel Europa regionale aanspreekpunten ontstaan voor vragen en uitdagingen rondom digitalisering. Deze European Digital Innovation Hubs (EDIH’s) moeten uitgroeien tot one-stop shops die bedrijven advies, training en ondersteuning bieden om adequaat op digitale uitdagingen te reageren, zodat ze ook in de toekomst concurrerend blijven.

Mijlpalen 2021: Oprichting van een consortium dat jaarlijks 200 MKB-bedrijven in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg wil ondersteunen bij hun digitaliseringsambities. Het consortium bestaat uit 14 partijen, waaronder ontwikkelingsmaatschappijen, ondernemersorganisaties en kennisinstellingen. De BOM bracht deze partijen bij elkaar en coördineerde de aanvraag voor erkenning als EDIH met bijbehorende EU-financiering. Ook voert de BOM samen met co-initiatiefnemer FME de directie over de in 2021 opgerichte stichting EDIH Zuid-Nederland.

Frank Donders, manager business development Regio Zuid FME

Als één partij de EDIH Zuid-Nederland mogelijk maakt, dan is het wel de BOM. Zij durven het voortouw te nemen, waardoor er echt iets in beweging komt. Zo hadden we zonder de BOM nooit zo’n sterk consortium kunnen vormen. De BOM stelt altijd het belang van het Brabantse bedrijfsleven voorop en weet andere partijen daarin mee te krijgen. Voor de EDIH is dat cruciaal. Samen bereiken we veel meer bedrijven en kunnen we ze beter helpen.