Standard

Disclosure

Referentie Jaarverslag 2021

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2016

  

1. Organizational profile

  

102-1

Name of the organization

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
Over dit jaarverslag - p.41

102-2

Activities, brands, products, and services

Over de BOM - p.26
Organisatieprofiel - p.26
Missie - p.20

102-3

Location of the organization's headquarters

Goirleseweg 15, 5026 PB TILBURG
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2021, grondslagen voor waardering & resultaatbepaling - p. 47

102-4

Number of countries operating

Organisatieprofiel - p.26

102-5

Nature of ownership and legal form

Organisatieprofiel - p.26

102-6

Markets served

Organisatieprofiel - p.26
Missie - p.19

102-7

Scale of the reporting organization

Jaar in het kort - p.2
Organisatie en medewerkers - p.33
Geconsolideerde balans per 31 december 2021 - p.43
Geconsolideerde resultatenrekening over 2021 - p.45

102-8

Information on employees and other workers

Organisatie en medewerkers - p.33

102-9

Supply chain

Waardeketen - p.21
Rol in keten - p.27

102-10

Significant changes to the organization and its supply chain

Geen significante wijzigingen in 2021

102-11

Precautionary Principle or approach

Een duurzame BOM - p.34
Een vitale BOM - p.35
Rol in keten - p.27
Risicomanagement - p.31

102-12

External initiatives

Corporate governance - p.38
Rapportagegrondslagen en reikwijdte - p.41

102-13

Memberships of associations

Internationaliseren - p.23

2. Strategy

  

102-14

Statement from senior decision-maker

Voorwoord raad van bestuur - p.4

3. Ethics and integrity

  

102-16

Values, principles, standards, and norms of behavior

Organisatie en medewerkers - p.33
Rol in keten (Ketenverantwoordelijkheid als dienstverlener) - p.27
Corporate governance - p.38

4. Governance

  

102-18

Governance structure

Interne rollen en verantwoordelijkheden - p.27
Managementaanpak - p.28
Bericht van de raad van commissarissen - p.36
Bestuur en bezoldiging - p.38

5. Stakeholder Engagement

  

102-40

List of stakeholder groups

Stakeholders - p.29
Bijlage 2 Stakeholder-dialoog - p.104

102-41

Collective bargaining agreements

Dit is niet van toepassing op ons personeel

102-42

Identifying and selecting stakeholders

Stakeholders - p.29
Bijlage 2 Stakeholder-dialoog - p.104

102-43

Approach to stakeholder engagement

Bijlage 2 Stakeholder-dialoog - p.104

102-44

Key topics and concerns raised

Bijlage 2 Stakeholder-dialoog - p.104

6. Reporting practice

  

102-45

Entities included in the consolidated financial statements

Rapportagegrondslagen en reikwijdte - p.41
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2021, grondslagen voor waardering & resultaatbepaling - p.47

102-46

Defining report content and topic Boundaries

Materiële onderwerpen - p.28
Rapportagegrondslagen en reikwijdte - p.41

102-47

List of material topics

Materiële onderwerpen - p.28
Bijlage 1 Samenhangtabel Materiële onderwerpen en KPI's - p.102

102-48

Restatements of information

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2020, grondslagen voor waardering & resultaatbepaling (Vergelijkende cijfers) - p.47
Controle - p.97

102-49

Changes in reporting

Geen significante wijzigingen in 2021

102-50

Reporting period

Rapportagegrondslagen en reikwijdte - p.41

102-51

Date of most recent report

17 juni 2021

102-52

Reporting cycle

Jaarlijks

102-53

Contact point for questions regarding the report

Over dit jaarverslag - p.41

102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

Rapportagegrondslagen en reikwijdte - p.41

102-55

GRI content index

Bijlage 7 GRI Content Index - p.111

102-56

External assurance

Externe accountant - p.97
Controle - p.97
Overige gegevens (Controleverklaring van onafhankelijke accountant) - p.97

2. Materiële onderwerpen die de BOM rapporteert conform GRI

 

Referentie

Financiering (GRI 201: Economic performance'

  

103-1/2/3

DMA

Jaar in het kort (Investeren) - p.2
Materiële onderwerpen - p.28
Strategie - p.20
Waardeketen - p.21
Investeren - p.22

201-1

Direct economic value generated or distributed

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2021, grondslagen voor waardering & resultaatbepaling - p.47

3. Materiële onderwerpen volgens eigen indicatoren gerapporteerd

 

Referentie

Maatschappelijke impact

  

103-1/2/3

DMA

Jaar in het kort - p.2
Materiële onderwerpen - p.28
Strategie - p.20
Waardeketen - p.21
Een duurzame BOM - p.34
Managementaanpak - p.28
Controle - p.97
Bijlage 1 Samenhangtabel Materiële onderwerpen en KPI's - p.102

Own indicator

Bedrijven in BO-portfolio die met product/dienst bijdrage leveren aan een maatschappelijke opgave

4.1 Bijlage 1 Samenhangtabel Materiële onderwerpen en KPI's - p.102

Samenwerking

  

103-1/2/3

DMA

Jaar in het kort - p. 2
Organisatieprofiel - p.26
Missie - p.20
Materiële onderwerpen - p.28
Strategie - p.20
Managementaanpak - p.28
Controle - p.97
Ontwikkelen - p.22
Bijlage 1 Samenhangtabel Materiële onderwerpen en KPI's - p.102

Own indicator

Aantal projecten opgezet in ecosysteemontwikkeling met consortia van twee of meer betrokken partijen

 

Kennisintensivering

  

103-1/2/3

DMA

Jaar in het kort - p.2
Organisatieprofiel - p.26
Missie - p.20
Materiële onderwerpen - p.28
Trends en ontwikkelingen - p.6
Strategie - p.20
Managementaanpak - p.28
Controle - p.97
2.1 Ontwikkelen - p.22
3.4 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2021, grondslagen voor waardering & resultaatbepaling - p.47
4.1 Bijlage 1 Samenhangtabel Materiële onderwerpen en KPI's - p.102

Own indicator

Percentage van de gevestigde FDI projecten met een R&D activiteit

4.1 Bijlage 1 Samenhangtabel Materiële onderwerpen en KPI's - p.102

Internationalisering en concurrentiekracht

  

103-1/2/3

DMA

2020 in cijfers - p.2
Materiële onderwerpen - p.28
Strategie - p.20
Managementaanpak - p.28
Controle - p.97
Internationaliseren - p.23
4.1 Bijlage 1 Samenhangtabel Materiële onderwerpen en KPI's - p.102

Own indicator

Aantal buitenlandse bedrijven in Brabant gevestigd

4.1 Bijlage 1 Samenhangtabel Materiële onderwerpen en KPI's - p.102

Klanttevredenheid

 

Jaar in het kort - p.2

103-1/2/3

DMA

Jaar in het kort - p.2
Materiële onderwerpen - p.28
Managementaanpak - p.28
Controle - p.97

Own indicator

Aantal buitenlandse bedrijven in Brabant gevestigd

Jaar in het kort - p.2