Dankzij stevige posities in hightech, artificial intelligence, voedselverwerking en landbouw heeft Brabant alles in huis om een voortrekkersrol in de wereldwijde voedseltransitie te spelen.

Wij jagen innovatie aan door bedrijven uit de hightech en agrofood aan elkaar te koppelen. Dat doen we sinds 2021 bijvoorbeeld via de innovatieagenda Landbouw en Voedsel, een samenwerkingsverband met de provincie Noord-Brabant, REWIN, Brainport Development en AgriFood Capital. Ook zijn we één van de partners van het project AgroBots, dat vorig jaar ruim € 2,5 miljoen subsidie ontving om versneld agrarische robotica-oplossingen naar de markt te brengen.

Podcast

Behalve doorontwikkeling in de precisielandbouw ontpopt Brabant zich steeds meer tot hotspot in de wereldwijde eiwit- en voedseltransitie. De BOM speelt hierin een belangrijke rol als aanjager. Zo deden we in 2021 mee aan een financieringsronde van € 15,5 miljoen voor de internationale expansie van insectenkweker Protix. Ook begeleidden we Redefine Meat, een Israëlische producent van vleesvervangers, bij hun vestiging in Brabant.

Onze derde missie binnen dit thema is de optimale benutting van groene grondstoffen. We helpen bedrijven om innovaties sneller naar de markt te brengen en internationale kansen te verzilveren. Zo investeerden we in 2021 samen met VDL € 2 miljoen in VitalFluid, dat plasmatechnologie inzet om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Een ander voorbeeld is het Business Innovation Program Food, waarmee we ondernemers helpen bij de ontwikkeling van een winstgevende businesscase rond de optimale inzet van grondstoffen. In 2021 begon de derde editie van dit programma, waarin we samenwerken met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland, Invest-NL en de Rabobank.

Steeds vaker zoeken we de samenwerking met gevestigde bedrijven in de Brabantse voedselverwerkingssector. Met hun ervaring in grootschalige productie kunnen ze startups helpen om de volgende groeistap te zetten en op te schalen. Tegelijkertijd dragen startups ook bij aan de innovatiekracht van corporate bedrijven. Een goed voorbeeld is onze samenwerking met Royal Cosun.

Het is één van de doelstellingen van de BOM om ecosystemen te ontwikkelen. Daar hebben wij ook belang bij. Dus daar samen optrekken en kijken hoe je dat kunt vormgeven, dat is superbelangrijk, ook naar de toekomst toe.

Hans Meeuwis, CEO Royal Cosun

Vooruitblik 2022

In 2022 gaan we onverminderd door met de internationale positionering van Brabant als dé regio die bijdraagt aan een klimaatneutrale landbouw en voedselproductie. We bouwen voort op onze drie focusgebieden: eiwittransitie, precisielandbouw en optimale benutting van grondstoffen. Binnen het themateam zetten we hier al onze kerncompetenties voor in. Specifiek voor de eiwittransitie benaderen we gericht buitenlandse bedrijven die het Brabantse eiwitcluster kunnen versterken. Ook intensiveren we onze samenwerking met regionale corporates die startups kunnen helpen om versneld op te schalen.  

Klantcase

BOM investeert in versnelde marktintroductie onkruid wiedrobot

Klantcase

BOM investeert in versnelde marktintroductie onkruid wiedrobot

Uitdaging: De EU wil dat in 2030 tenminste een kwart van de landbouwgrond wordt gebruikt voor biologische teelt. Dit moet onder andere leiden tot meer biodiversiteit op akkers en een beter inkomen voor landbouwers. Gewasbescherming vormt een groot struikelblok. Bioboeren mogen geen chemische middelen gebruiken, waardoor ze zijn aangewezen op handmatige onkruidbestrijding. Dit gaat gepaard met fysiek zwaar werk in een tijd waarin arbeidskrachten toch al schaars zijn.

Oplossing: Trabotyx ontwikkelt een autonoom rijdende onkruid wiedrobot die vier keer sneller werkt dan een mens. Met deze robot kunnen akkerbouwers besparen op de inzet van seizoenarbeiders, waardoor de winstgevendheid van de biologische teelt toeneemt.

Mijlpalen 2021: Trabotyx haalde bij de BOM en informele investeerders € 0,6 miljoen op. Hiermee ontwikkelde het bedrijf een eerste versie van de robot, die dit jaar in het veld wordt getest. Ook sloot de startup zich aan bij AgroBots, een samenwerkingsverband om versneld agrarische robotica-oplossingen naar de markt te brengen.

Tim Kreukniet, CEO en oprichter Trabotyx

Als je in technologie voor de landbouwtransitie investeert, heb je een lange adem nodig. Er spelen veel variabelen waar je weinig controle over hebt zoals het weer. En pas over een paar jaar weet je of het een succes wordt. Toch durfde de BOM in een vroege fase in te stappen. Als investeerder heeft de BOM een enorme meerwaarde. Ze pushen ons om de organisatie professioneel neer te zetten, stellen scherpe vragen en helpen ons om de juiste keuzes te maken, waardoor we sneller naar de markt kunnen.

Onkruidwiedrobot Trabotyx