Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

   

2021

 

2020

  

      

Resultaat

  

-762.736

 

-2.433.286

      

Aanpassingen voor:

     

Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen)

 

-322.918

 

263.695

 

Mutatie voorzieningen

 

-

 

-315.664

 
   

-322.918

 

-51.969

Verandering in werkkapitaal:

     

Kortlopende vorderingen

 

-15.519.958

 

-576.984

 

Kortlopende schulden

 

120.171

 

514.949

 
   

-15.399.787

 

-62.035

Kasstroom uit bedrijfsuitoefening

  

-16.485.441

 

-2.547.290

    

-

 

Investeringen in participaties

 

-35.988.823

 

-32.190.699

 

Verstrekte leningen en kredieten

 

-18.378.419

 

-48.327.703

 

Mutatie voorziening financiële vaste activa

 

8.080.201

 

3.643.321

 

Aflossingen financiële vaste activa

 

23.116.909

 

14.009.838

 

Kasstroom uit financieringsbedrijf

  

-23.170.132

 

-62.865.243

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

-39.655.572

 

-65.412.533

      

Langlopende vorderingen

 

-27.813.189

 

-

 

Investeringen in materiële vaste activa

 

-187.594

 

-338.882

 

Desinvesteringen in materiële vaste activa

 

603.323

 

-

 

Investeringen in effecten

 

175.743

 

-249.175

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-27.221.717

 

-588.057

      

Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen

 

19.045.743

 

315.664

 

Aandeel resultaat derden

 

21.160.841

 

-1.382.348

 

Mutaties langlopende schulden

 

68.736.563

 

64.681.019

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

108.943.147

 

63.614.335

      

Mutatie liquide middelen

  

42.065.859

 

-2.386.254

      

Toelichting op de geldmiddelen

     

Stand per 1 januari

  

48.185.139

 

50.571.393

Mutatie geldmiddelen

  

42.065.859

 

-2.386.254

Stand per 31 december

  

90.250.998

 

48.185.139

   

2021

 

2020

  

      

Resultaat

  

-762.736

 

-2.433.286

      

Aanpassingen voor:

     

Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen)

 

-322.918

 

263.695

 

Mutatie voorzieningen

 

-

 

-315.664

 
   

-322.918

 

-51.969

Verandering in werkkapitaal:

     

Kortlopende vorderingen

 

-15.519.958

 

-576.984

 

Kortlopende schulden

 

120.171

 

514.949

 
   

-15.399.787

 

-62.035

Kasstroom uit bedrijfsuitoefening

  

-16.485.441

 

-2.547.290

    

-

 

Investeringen in participaties

 

-35.988.823

 

-32.190.699

 

Verstrekte leningen en kredieten

 

-18.378.419

 

-48.327.703

 

Mutatie voorziening financiële vaste activa

 

8.080.201

 

3.643.321

 

Aflossingen financiële vaste activa

 

23.116.909

 

14.009.838

 

Kasstroom uit financieringsbedrijf

  

-23.170.132

 

-62.865.243

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

-39.655.572

 

-65.412.533

      

Langlopende vorderingen

 

-27.813.189

 

-

 

Investeringen in materiële vaste activa

 

-187.594

 

-338.882

 

Desinvesteringen in materiële vaste activa

 

603.323

 

-

 

Investeringen in effecten

 

175.743

 

-249.175

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-27.221.717

 

-588.057

      

Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen

 

19.045.743

 

315.664

 

Aandeel resultaat derden

 

21.160.841

 

-1.382.348

 

Mutaties langlopende schulden

 

68.736.563

 

64.681.019

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

108.943.147

 

63.614.335

      

Mutatie liquide middelen

  

42.065.859

 

-2.386.254

      

Toelichting op de geldmiddelen

     

Stand per 1 januari

  

48.185.139

 

50.571.393

Mutatie geldmiddelen

  

42.065.859

 

-2.386.254

Stand per 31 december

  

90.250.998

 

48.185.139