Impulsprogramma's 2015-2017

In de periode 2015-2017 gaven we – parallel aan onze lopende economische en maatschappelijke opdracht – uitvoering aan enkele beleidsintensiveringen in opdracht van de provincie Noord-Brabant (‘impulsprojecten’).

Lees verder

Bijzondere opdrachten uitvoeren

Behalve de dienstverlening aan Brabantse groeibedrijven, buitenlandse ondernemingen en duurzame energieprojecten, is de BOM ook beschikbaar om flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt of aanvullende behoeften van onze

Lees verder

Ecosysteemontwikkeling

Voor Ecosysteemontwikkeling betekent het nieuwe meerjarenplan vooral scherpere keuzes maken.

Lees verder

BOM Brabant Ventures

2017 was voor BOM Brabant Ventures een intensief jaar met twee gezichten. De eerste jaarhelft stond in het teken van de integratie van onze investerings- en ontwikkelingsactiviteiten.

Lees verder

BOM Foreign Investments

2017 was een goed jaar voor BOM Foreign Investments (FI). Nooit eerder begeleidden we in een jaar zoveel projecten. Deze stijging hangt vooral samen met de toegenomen interesse vanuit Azië.

Lees verder

BOM Renewable Energy

In 2017 heeft BOM Renewable Energy opnieuw aangetoond een grote rol te kunnen spelen in de verwezenlijking van duurzame energieprojecten in Brabant. De lancering van onze nieuwe activiteit Develop to Invest was een succes.

Lees verder

Organisatie en medewerkers

De BOM-organisatie was in 2017 volop in beweging. Het was het eerste jaar van het meerjarenplan 2017-2020, wat samenviel met de start van een nieuwe manier van werken waarin de klant meer centraal staat.

Lees verder

Financiële ontwikkelingen

BOM Holding BV heeft 2017 afgesloten met een positief geconsolideerd resultaat voor aandeel derden van € 2.849.086 vergeleken met een negatief resultaat van € 1.969.075 in het voorgaande jaar.

Lees verder

Algemene vooruitzichten

De wereld is volop in beweging. Of het nu gaat om digitalisering, verduurzaming of internationalisering, de ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op.

Lees verder

Risicomanagement

De BOM maakt in haar taakuitvoering als ontwikkelingsmaatschappij een bewuste afweging tussen de realisatie van strategische doelstellingen en de risico’s die we bereid zijn te nemen.

Lees verder